Howeco - Websites, Webwinkels en Reclame

Uw business is onze reclame!

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Howeco welke is gevestigd aan de Ring 397, 3343 NG te Hendrik-Ido-Ambacht en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ring 397
3343 NG Hendrik-Ido-Ambacht

Telefoon: +31 6 25 20 76 72
E-mailadres: info@howeco.nl
Website: www.howeco.nl

M.N. van Dijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Howeco. Hij is te bereiken via matthijs@howeco.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Howeco verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt voor gebruik in communicatie, in correspondentie en telefonisch onderhoud.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken voor de boekhouding of alleen naar aanleiding van de wettelijke regelgeving omtrent de betaalsystemen van webwinkels

Onze website en/of dienst heeft nooit de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@howeco.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Howeco verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Howeco analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Howeco verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Howeco neemt geen besluiten middels geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Howeco) tussen zit. Howeco gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Een systeem voor boekhouding, voor klantbeheer met bijbehorende gegevens, offertes, opdrachten en werkbonnen, facturatie,  abonnementen en alle anderen mogelijke notuleringen die nodig is om u als klant het beste te kunnen helpen. Dit systeem is veilig online en wordt versleuteld gebruikt. Gebruikers binnen de organisatie moeten inloggen met een dubbele beveiliging.

ControlPanel van de webhosting, binnen het hostingsysteem wat wij gebruiken zijn uw gegevens opgeslagen als naam, adres, kvk-nummer, e-mailadres en alles wat nodig is om uw abonnementen van webhosting en domeinen te registreren. Hiervoor hebben wij een apart verwerkingsverklaring voor gemaakt.

Controlepanel voor domeinregistratie, hier maken wij gebruik van de systemen voor het registreren van alle domeinen die mogelijk zijn met de gebruikers- en eigendomsrechten die bij de domeinen horen. Het is een beveiligde omgeving waarin, uit veiligheidsoverweging, 2 personen binnen de organisatie toegang toe hebben.

Nieuwsbriefsysteem, deze is van La Posta en bewust gekozen voor Nederlandse verwerking van de gegevens ivm de AVG. Hier wordt uw naam en e-mailadres gebruikt voor het verzenden van belangrijk nieuws en informatie van Howeco en uw abonnementen. Daarnaast tips en mogelijkheden voor beveiligingen en het up-to-date houden van uw website of webwinkel. Alles als hulp met u als doel.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Howeco bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en u als klant goed te kunnen bedienen. Zo bewaren wij alle gegevens zolang als u bij ons klant bent. Daarna worden deze gearchiveerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Howeco deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Howeco gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Howeco gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@howeco.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Howeco zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Howeco wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Howeco neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@howeco.nl.